Categorii de produse

Centrala termica in condensare Fondital FORMENTERA KRB 32 KW - doar incalzire

Cod produs: 9789739133937

Centrala termica in condensare Fondital FORMENTERA KRB 32 KW - doar incalzire

 

Formentera KRB este o centrală murală în condensare doar pentru încălzire, dotată cu valvă de deviere cu 3 căi pentru racordarea la un boiler extern (opţional).

Disponibilitate: In stoc

5.961,90 RON

pretul contine TVA

Include taxa verde 11.9 Lei (TVA inclus)

Cantitate:


30 zile zero costuri
Credit module TBI Bank

216.84 Lei x 60 rate


3 ani Garantie

Kit de Evacuare Gratuit


Program:
Luni - Vineri - 8 - 17


Comenzi telefonice:
0726 713 313 | 0726 343 761


Detalii

Specificatii

Documentatie tehnnica

Depanare

Specificatii

Greutate 35.5000
Producator Fondital
Putere nominala (kW) 29,4
Eficienta (%) 97,8
Debit nominal ACM la 30K(l/min) -
Inaltime (mm) 750
Latime (mm) 420
Adancime (mm) 315
Kit gratuit Da
Garantie 3
PIF Gratuit Da

Depanare

STAREA CENTRALEI DEFECŢIUNEA CAUZA POSIBILĂ CE TREBUIE SĂ FACĂ UTILIZATORUL CE TREBUIE SĂ FACĂ PERSONALUL CALIFICAT
E01* Arzătorul nu se aprinde Lipsă gaz Verificaţi alimentarea cu gaz. Verificaţi dacă sunt deschise robinetele sau dacă s-au activat supapele de siguranţă instalate pe ţevile reţelei.
Valva de gaz este deconectată. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Valva de gaz este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
Plăcuţa electronică este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
Arzătorul nu se aprinde: nu există scânteie. Electrodul de aprindere este defect. Contactaţi personalul calificat Schimbaţi electrodul
Transformatorul de aprindere este defect. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi transformatorul de aprindere.
Plăcuţa electronică nu se aprinde: este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi plăcuţa electronică.
Arzătorul se aprinde pentru câteva secunde şi apoi se stinge. Plăcuţa electronică nu detectează prezenţa flăcării: faza şi nulul sunt inversate. Contactaţi personalul calificat Verificaţi conexiunea corectă a fazei şi a nulului la reţeaua electrică.
Cablul electrodului de detectare este întrerupt. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi sau schimbaţi cablul.
Electrodul de detectare este defect. Contactaţi personalul calificat Schimbaţi electrodul
Plăcuţa electronică nu detectează prezenţa flăcării: este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi plăcuţa electronică.
Valoarea puterii de aprindere este prea scăzută. Contactaţi personalul calificat Creşteţi puterea.
Puterea termică la minim este setată incorect. Contactaţi personalul calificat Verificaţi reglarea arzătorului.
E02* Temperatura de tur a depăşit valoarea maximă admisă. Pompa de circulare este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
Pompa de circulare este blocată. Contactaţi personalul calificat Verificaţi conexiunea electrică a pompei.
E03* A acţionat termostatul gazelor arse. Dificultate de tiraj la nivelul coşului. Contactaţi personalul calificat Verificaţi coşul de gaze arse şi grilele de aspirare a aerului de combustie din mediu.
Conducta de aspiraţie aer / evacuare gaze arse este obstrucţionată. Contactaţi personalul calificat Verificaţi prezenţa blocajelor în conducte şi înlăturaţi-le.
Termostatul gazelor arse este defect. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-l.
E04** Presiunea apei în instalaţia de încălzire este insuficientă. Instalaţia a fost purjată recent. Umpleţi instalaţia (consultaţi secţiunea Blocarea cazanului). Dacă eroarea reapare de mai multe ori, contactaţi un centru de asistenţă sau personal calificat.
Există scurgeri în instalaţie. Verificaţi instalaţia.
Traductorul de presiune este deconectat. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-l.
Traductorul de presiune este defect. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-l.
E05** Defectare sondă de tur Sonda de tur este deconectată de la alimentarea electrică. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda de tur este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E06** Defectare sondă apă caldă (doar KC) Sonda apă caldă este deconectată de la alimentarea electrică. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda apă caldă menajeră este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E07** Defectare sondă gaze arse. Sonda de gaze arse este deconectată de la alimentarea electrică. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda de gaze arse este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E09 Presiune în instalaţie prea aproape de limita maximă. În timpul umplerii manuale s-a restabilit o presiune în instalaţie prea apropiată de valoarea de evacuare a supapei de siguranţă. Goliţi instalaţia treptat până când simbolul de eroare dispare.
E12** Defectare sondă boiler (KR/KRB cu boiler extern, opţional şi sondă NTC). Sonda este deconectată. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E15** Defectare sondă retur. Sonda este deconectată. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E24** Defectare sondă colector solar. Sonda este deconectată. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E27** Defectare sondă supapă solară. Sonda este deconectată. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E28** Defectare sondă boiler solar. Sonda este deconectată. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-o.
Sonda este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E31** Defectare conexiune comandă la distanţă (apare pe afişajul comenzii la distanţă). Comanda la distanţă nu este conectată la plăcuţa centralei. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-l.
Comanda la distanţă este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-l.
Plăcuţa electronică a centralei este defectă. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
E35** Senzorul de siguranță intervine pentru protecția zonei 2 de incălzire cu vană de amestec (doar la instalarea cu kit de zone “0KITZONE05”). Supapa de amestec este defectă sau avariată. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-o.
Termostatul este deconectat. Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-l.
Termostatul este defect. Contactaţi personalul calificat Înlocuiţi-l.
E36** Defectare sondă de tur pe una din zonele instalate. Sonda este deconectată. Sonda este defectă. Înlocuiţi-l.
Sonda este defectă. Sonda este defectă. Reconectaţi-o.
E40*  Defectare ventilator.   Ventilatorul este deconectat.  Contactaţi personalul calificat  Reconectaţi-l.
 Ventilatorul este defect.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-l.
 E41**    Nu există comunicare între plăcuţa electronică şi dispozitivele periferice (interfaţă panou şi/sau plăcuţe de zonă/solare).    Afişajul interfeţei nu este conectat.  Contactaţi personalul calificat Reconectaţi-l.
 Plăcuţele de zonă/solare nu sunt conectate.  Contactaţi personalul calificat  Reconectaţi-le.
 Afişajul interfeţei şi/sau plăcuţele de zonă/solare sunt defecte.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-l.
 E42  Eroare de configurare instalaţie solară.  Parametrii de setare a plăcuţei electronice a centralei sau a plăcuţei solare sunt incorecţi.  Contactaţi personalul calificat  Verificaţi ca valorile setate ale parametrilor P03 şi P18 să corespundă cu cele din tabelele de referinţă.
 E43  Eroare de configurare zone (opţional, dacă sunt conectate: comanda la distanţă şi termostatul de ambianţă).  Parametrii de setare a plăcuţei centralei nu sunt corecţi.  Contactaţi personalul calificat  Verificaţi ca valoarea setată a parametrului P61 să corespundă cu cele din tabelele de referinţă.
 E46   Defectare transductor de presiune.   Traductorul de presiune este deconectat.  Contactaţi personalul calificat  Reconectaţi-l.
 Traductorul de presiune este defect.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-l.
 E49  Eroare de comunicare între plăcuţa centralei şi ecranul tactil.  Interfaţa este defectă.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi interfaţa.
 E80*     ΔT dintre tur şi retur nu se încadrează în condiţiile limită.     Sondele de tur şi/sau retur sunt defecte.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-le.
 Ţeava by pass este obstrucţionată.  Contactaţi personalul calificat  Eliberaţi-o de blocaje sau înlocuiţi-o.
 Supapa de by pass nu este montată sau este montată greşit.  Contactaţi personalul calificat  Restabiliţi configurarea corectă a supapei de by-pass.
 Circuitul primar al schimbătorului de căldură este obstrucţionat.  Contactaţi personalul calificat  Curăţaţi sau înlocuiţi schimbătorul.
 E86*   Temperatura de tur creşte prea repede.   Pompa este blocată.  Contactaţi personalul calificat  Deblocaţi pompa.
 Pompa este defectă.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-o.
 E87*     Temperatura de retur creşte prea repede.     Pompa este blocată.  Contactaţi personalul calificat  Deblocaţi pompa.
 Pompa este defectă  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-o.
 Evacuarea condensului este blocată.  Contactaţi personalul calificat  Verificaţi şi eliberaţi evacuarea condensului.
 Sonda de gaze arse este defectă.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-o.
 E89***  Valoare anormală pentru temperatura gazelor arse.  Sonda de gaze arse de pe schimbător este defectă sau avariată.  Contactaţi personalul calificat  Înlocuiţi-o.
 E98  S-a atins numărul maxim de deblocări de la ecranul tactil.  Utilizatorul a atins numărul maxim de erori resetabile de la centrală.  Resetaţi interfaţa, deconectând centrala de la sursa de alimentare electrică. 
 E99  S-a atins numărul maxim de deblocări de la comanda la distanţă (opţional, dacă este conectată).  Utilizatorul a atins numărul maxim de erori resetabile de la comanda la distanţă.  Resetaţi interfaţa, deconectând centrala de la sursa de alimentare electrică.