Categorii de produse

Centrala termica Protherm Lynx 30 kW S

Cod produs: 9789739101516

Nu este in stoc

3.149,00 RON

pretul contine TVA

3 ani Garantie

Kit de Evacuare Gratuit


Consultanta tehnica:
0728 149 525 | 0725 211 492


Comenzi telefonice:
0726 713 313 | 0726 343 761


Detalii

Specificatii

Documentatie tehnnica

Service

Depanare

Depanare

Cod de eroare Semnificaţie cauză posibilă
F.00 Avarie: senzorul temperaturii pe tur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită, fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în arborele de cabluri, senzorul NTC defect
F.01 Avarie: senzorul temperaturii pe retur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită, fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în arborele de cabluri, senzorul NTC defect
F.10 Scurt-circuit: senzorul temperaturii pe tur Senzorul NTC defect, scurt-circuit în arborele de cablu, cablu/carcasă
F.11 Scurt-circuit: senzorul de temperatură pe retur Senzorul NTC defect, scurt-circuit în arborele de cablu, cablu/carcasă
F.12 şi F.91 Scurtcircuit: senzor temperatură boiler Senzorul NTC defect, scurt-circuit în arborele de cablu, cablu/carcasă
F.13 Scurt-circuit: senzorul de temperatură al boilerului pentru apă caldă menajeră Senzorul NTC defect, scurt-circuit în arborele de cablu, cablu/carcasă
F.20 Deconectare de siguranţă: temperatura de supraîncălzire este atinsă Conexiunea la masă a mănunchiului de cabluri către produs nu este corectă, turul sau returul NTC este defect (contact slăbit), descărcare prin cablul de aprindere, ştecăr de aprindere sau electrod de aprindere
F.22 Deconectare de siguranţă: deficit de apă în aparatul de încălzire Lipsă sau prea puţină apă în produs, senzorul de presiune al apei este defect, cablul către pompă sau către senzorul pentru presiunea apei este slăbit / nu este introdus / defect
F.23 Deconectare de siguranţă: diferenţa de temperatură este prea mare (NTC1/NTC2) Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, senzorii pentru tur şi recirculare NTC sunt inversaţi
F.24 Oprire de siguranţă: creşterea temperaturii este prea rapidă Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, presiunea instalaţiei este prea mică, frâna gravitaţională blochează / este montată greşit
F.25 Oprire de siguranţă: temperatura gazelor de ardere este prea mare Legătura cu fişă a limitatorului termic opţional de siguranţă pentru gazele de ardere (STB) este întreruptă, întrerupere în mănunchiul de cabluri
F.27 Deconectare de siguranţă: eroare la detectarea flăcării Umiditate în sistemul electronic, sistemul electronic (releul pentru controlul arderii) defect, supapa magnetică de gaz este neetanşă
F.28 Eroare: aprindere fără succes la start Contorul de gaz este defect sau s-a declanşat releul pentru presiunea gazului, aer în gaz, presiunea de admisie a gazului este prea mică, s-a declanşat dispozitivul termic de închidere (TAE), duza pentru gaz greşită, armătură de gaz ET greşită, eroare la armătura de gaz, ştecărul multiplu de pe placa electronică nu este introdus corect, întrerupere în arborele de cablu, instalaţie de aprindere defectă (transformator de aprindere, fişa de bujie, mufa electrod de aprindere, electrod de aprindere), întreruperea curentului de ionizare (cablu, electrod), lipsa împământării produsului, sistemul electronic este defect
F.29 Eroare: stingerea flăcării Alimentarea cu gaz este întreruptă temporar, recircularea gazelor de ardere, împământarea eronată a produsului, transformatorul de aprindere are rateu de aprindere
F.32 Funcţia de protecţie contra îngheţului a suflantei este activă: turaţia ventilatorului este în afara valorii de toleranţă Nu este introdusă corect mufa la ventilator, mufa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, ventilator blocat, senzor Hall defect, sistemul electronic este defect
F.33 Funcţia de protecţie contra îngheţului a suflantei este activă: eroare a releului de aer Monitorizarea presiunii nu a cuplat sau a cuplat la o valoare prea mare a turaţiei ventilatorului (alimentare insuficientă cu aer) Fişa monitorizării presiunii nu este introdusă corect, monitorizarea presiunii este defectă, furtunul dintre monitorizarea presiunii şi amortizorul fonic este demontat, tubulatura de admisie/evacuare gaze este înfundată
F.49 Eroare eBUS: tensiune prea mică Scurtcircuit la eBUS, suprasolicitare eBUS sau două alimentări cu tensiune cu diferite polarităţi la eBUS
F.61 Eroare: comanda armăturii de gaz Scurt-circuitul/legarea la masă în arborele de cablu la armătura de gaz, armătură de gaz defectă (legarea la masă a bobinelor), sistemul electronic este defect
F.62 Eroare: comanda de oprire a ventilului de gaz oprirea cu întârziere a armăturii de gaz, stingerea cu întârziere a semnalului de flacără, armătură de gaz neetanşă, sistemul electronic defect
F.63 Eroare: EEPROM Sistemul electronic defect
F.64 Eroare: sistemul electronic / senzorul / transformatorul analog-digital Scurtcircuit pe turul şi returul NTC, sistemul electronic este defect
F.65 Eroare: temperatura sistemului electronic este prea mare Sistemul electronic este prea fierbinte prin acţiune externă, sistemul electronic este defect
F.67 Valoarea retrimisă de ASIC este eronată (semnal de flacără) Semnal neplauzibil de flacără, sistemul electronic este defect
F.68 Eroare: flacără instabilă (intrare analogică) Aer în gaz, presiunea de admisie a gazului este prea mică, număr greşit de schimburi de aer, duză pentru gaz greşită, întreruperea curentului de ionizare (cablu, electrod)
F.70 Codul de produs nu este valabil (DSN) Display-ul şi placa electronică înlocuite simultan şi codul de aparat nu a fost setat nou, rezistenţa de codare - dimensiunea puterii este greşită sau lipsă
F.71 Eroare: senzor temperatură tur/retur Senzorul temperaturii pe tur semnalează valoare constantă: senzorul temperaturii pe tur nu se află corect pe ţeava de mers înainte, senzorul temperaturii pe tur este defect
F.72 Eroare: abaterea senzorului de presiune a apei / senzorului pentru temperatura pe retur Diferenţa de temperatură tur/retur NTC prea mare → senzorul de temperatură pe tur şi / sau retur defect
F.73 Eroare: senzorul de presiune a apei este neconectat sau scurt-circuitat Întreruperea/scurt-circuitul senzorului de presiune a apei, întrerupere/scurtcircuit faţă de GND în cablul de alimentare al senzorului pentru presiunea apei sau senzorul pentru presiunea apei este defect
F.74 Eroare: problemă electrică a senzorului de presiune a apei Cablul către senzorul de presiune al apei are un scurtcircuit la 5 V / 24 V sau eroare internă în senzorul de presiune al apei
F.75 Eroare: senzorul de presiune Doză de presiune defectă
F.76 Limitatorul de siguranţă al temperaturii în schimbătorul de căldură primar defect Mesaj de retur Limitatorul de siguranţă al temperaturii nu este potrivit la mesajul de retur al armăturii de gaz
F.77 Eroare: condensat sau fum Niciun răspuns clapetă de sens gaze arse defectă
F.78 Întrerupere senzor de scurgere apă caldă menajeră la controlerul extern Caseta de legătură UK este conectată, dar NTC de apă caldă menajeră nu este şuntat
F.83 Eroare: senzorul de temperatură al arzătorului Senzorul de temperatură al arzătorului este defect La pornirea arzătorului nu se înregistrează sau se înregistrează o modificare prea mică a temperaturii la senzorul temperaturii pe tur sau pe retur: prea puţină apă în produs, senzorul temperaturii pe tur sau retur nu este aşezat corect pe tub
F.84 Eroare: senzor temperatură tur/retur Valoarea nu corespunde, diferenţă < -6 K Senzorii temperaturii pe tur şi retur transmit valori neplauzibile: senzorii temperaturii pe tur şi retur sunt inversaţi, senzorii temperaturii pe tur şi retur nu sunt montaţi corect
F.85 Eroare: senzorul de temperatură Senzorii de temperatură pe tur şi / sau retur sunt montaţi pe acelaşi tub / tubul greşit Senzorul de temperatură nu este conectat sau nu este conectat corect
F.86 Eroare: contactul încălzirii în pardoseală Contactul încălzirii în pardoseală este deschis, senzorul este deconectat sau defect
F.87 Eroare: electrod Electrodul nu este conectat sau este conectat greşit, scurt-circuit în arborele de cablu
F.88 Eroare: armătura de gaz Armătura de gaz nu este conectată sau este conectată greşit, scurt-circuit în arborele de cablu
F.89 Eroare: pompă Pompa nu este conectată sau este conectată greşit, scurt-circuit în arborele de cablu
Connection Nici o comunicare între placă electronică principală şi interfaţa utilizatorului Sistemul electronic defect