Categorii de produse

Centrala VAILLANT ecoTEC Exclusive VU 276/5-7 H-INT2 26,7 kW - Incalzire

Cod produs: 9789739066501

Disponibilitate: In stoc

6.099,00 RON

pretul contine TVA

Cantitate:

Transport Gratuit

2 ani Garantie

Kit de Evacuare Gratuit

Consultanta tehnica
0728 149 525 | 0746 301 418
0753 588 877 | 0721 406 371


Comenzi telefonice 0726 343 761


Detalii

Specificatii

Service

Depanare

Depanare

Cod Parametru Cauze posibile
F.00 Întrerupere senzor tur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită, fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, NTC defect
F.01 Întrerupere senzor retur Fişa NTC nu este introdusă sau slăbită, fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în mănunchiul de cabluri, NTC defect
F.02 Întrerupere senz ieşire ACM Numai în conexiune cu F.91 NTC defect, cablu NTC defect, contact cu fişă la NTC defect, contact cu fişă la sistemul electronic actoSTOR defect
F.03 Întrerupere senzor boiler Numai în conexiune cu F.91 NTC defect, cablu NTC defect, contact cu fişă la NTC defect, contact cu fişă la sistemul electronic actoSTOR defect
F.10 Scurt circuit senzor tur NTC defect, scurt-circuit în fasciculul de cabluri, cablu/carcasă
F.11 Scurt circuit senzor retur NTC defect, scurt-circuit în fasciculul de cabluri, cablu/carcasă
F.12 Scurt circuit senzor ieşire ACM Numai în conexiune cu F.91 NTC defect, scurt-circuit în fasciculul de cabluri, cablu/carcasă
F.13 Scurt circuit senzor boiler Produs mixt: scurt-circuit la senzorul de pornire la cald/senzorul de boiler Produs combi cu actoSTOR: scurt-circuit la senzorul de boiler, numai în combinaţie cu F.91 NTC defect, scurt-circuit în fasciculul de cabluri, cablu/carcasă
F.20 Deconect. siguranţă limitator temperatură Conexiunea la masă a fasciculului de cabluri către produs nu este corectă, turul sau returul NTC este defect (contact slăbit), descărcare prin cablul de aprindere, ştecăr de aprindere sau electrod de aprindere Pompa high-efficiency nu a transportat temporar, verificaţi funcţionarea pompei şi, după caz, schimbaţi, apăsaţi tasta Reset
F.22 Deconect. siguranţă lipsă apă Lipsă sau prea puţină apă în produs, senzorul de presiune al apei este defect, cablul către pompă sau senzorul pentru presiunea apei este slăbit / nu este introdus / defect
F.23 Deconect. siguranţă distr.temp.prea mare Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, turul şi returul NTC inversate
F.24 Deconect. siguranţă creşt.prea rpd temp. Pompă blocată, putere redusă a pompei, aer în produs, presiunea instalaţiei este prea mică, frâna gravitaţională blochează / este montată greşit
F.25 Deconect. siguranţă temp.înaltă gaz.ard. C Contactul cu fişă a limitatorului termic opţional de siguranţă pentru gazele de ardere (STB) este întreruptă, întrerupere în mănunchiul de cabluri
F.26 Eroare vană combust. nu funcţionează Motorul pas cu pas al armăturii de gaz nu este conectat, fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în fasciculul de cabluri, motorul pas cu pas al armăturii de gaz este defect, placa electronică defectă
F.27 Deconect. siguranţă simulare flacără Umiditate în sistemul electronic, sistemul electronic (releul de control al flăcărilor) defect, electrovalva de gaz este neetanşă
F.28 Eşuare pornire aprindere eşuată Contorul de gaz este defect sau s-a declanşat vana de siguranţă a gazului, aer în gaz, presiunea de admisie a gazului este prea scăzută, s-a declanşat dispozitivul termic de închidere (TAE), traseul de condens este obturat, duză de gaz greşită, piesă de schimb armătură de gaz greşită, valoarea în D.052 nu corespunde cu valoarea imprimată pe armătura de gaz actuală, eroare la armătura de gaz, fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în fasciculul de cabluri, instalaţie de aprindere (transformator de aprindere, cablu de aprindere, fişă de bujie, electrod de aprindere) defectă, întreruperea curentului de ionizare (cablu, electrod), împământare defectuoasă a produsului, sistem electronic defect
F.29 Eşuare pornire aprindere eşuată Alimentarea cu gaz este întreruptă temporar, recircularea gazelor de ardere, traseul de condens este obturat, împământare eronată a produsului, transformatorul de aprindere are rateu de aprindere
F.32 Eroare ventilator Nu este introdusă corect fişa la suflantă, fişa multiplă de pe placa electronică nu este introdusă corect, întrerupere în fasciculul de cabluri, suflantă blocată, senzor Hall defect, sistemul electronic este defect
F.35 Eroare evac aer / gaze arse Calea aer-gaze arse nu este liberă, alimentarea cu aer de ardere şi/ sau evacuarea gazelor arse insuficientă Verificarea tubulaturii de admisie/evacuare gaze
F.49 Eroare eBUS Scurt-circuit la eBUS, suprasolicitare eBUS sau două alimentări cu tensiune cu diferite polarităţi la eBUS
F.55 Eroare senzor CO Verificarea fasciculului de cabluri Senzor CO defect, schimbaţi senzorul CO Sistem electronic defect, schimbaţi placa electronică
F.56 Dec de siguranţă depăş val.limită CO

Deconectare de siguranţă: depăşire valoare limită CO Componenta din reglarea arderii este defectă

– Eroare a contactului la armătura de gaz (fişa nu este corectă, resp. neintrodusă, fişă defectă, locaşul este defect (contact slăbit))

– Dacă eroarea apare repetat după resetare: armătură de gaz defectă

F.57 Eroare progr de măsurare

Regimul de protecţie activ a detectat erori de reglare

– Electrod de aprindere corodat puternic

F.61 Eroare cuplare valvă de combustibil

Armătura de gaz nu poate fi controlată

– Fasciculul de cabluri de alimentare către armătura de gaz este defectă (legare la masă, scurt-circuit)

– Armătură de gaz defectă

– Placa electronică defectă

F.62 Eroare întârziere dec valvă de combustibil

Deconectare amânată a armăturii de gaz detectată

– Lumină străină (electrodul de aprindere şi de control prezintă o stingere întârziată a semnalului de flacără)

– Armătură de gaz defectă

– Placa electronică defectă

F.63 Eroare EEPROM Sistemul electronic defect
F.64 Eroare electronică / senzor Scurt-circuit pe turul şi returul NTC, sistemul electronic este defect
F.65 Eroare temp mare electronică Sistemul electronic este prea fierbinte prin acţiune externă, sistemul electronic este defect
F.67 Eroare electronică / flacără Semnal neplauzibil de flacără, sistemul electronic este defect
F.68 Semnal flacără instabil Aer în gaz, presiunea de admisie a gazului prea scăzută, numărul de schimburi de aer este greşit, traseul de condens este obturat, întreruperea curentului de ionizare (cablu, electrod), recircularea gazelor de ardere, traseul de condens
F.70 Eroare recunoaştere aparat

Dacă au fost montate piese de schimb: display-ul şi placa electronică înlocuite simultan şi codul aparatului nu este reglat din nou

– Resetarea codului aparatului Fasciculul de cabluri al celulei termice schimbat:

– Verificarea fasciculului de cabluri referitor la numărul piesei de schimb corect şi defect

– Verificarea rezistenţei la codare a plajei de putere referitor la codare corectă şi defectă

F.71 Eroare senzor tur

Senzorul de temperatură pe tur semnalează valoare constantă:

– Senzorul de temperatură pe tur nu se află corect pe conducta de tur

– Senzorul de temperatură pe tur defect

F.72 Eroare senzor tur / retur Diferenţa de temperatură tur/retur NTC prea mare → senzorul de temperatură pe tur şi / sau retur defect
F.73 Eroare senzor presiune apă Întrerupere / scurt-circuit senzorul de presiune al apei, întrerupere / scurt-circuit faţă de GND în cablul de alimentare al senzorului pentru presiunea apei sau senzorul pentru presiunea apei este defect
F.74 Eroare senzor presiune apă Cablul către senzorul de presiune al apei are un scurt-circuit la 5 V/24 V sau eroare internă în senzorul de presiune al apei
F.75 Eroare pompă / lipsă apă Senzorul de presiune al apei sau/şi pompa este defectă, aer în instalaţia de încălzire, prea puţină apă în produs; racordaţi vasul de expansiune extern la retur
F.77 Eroare clapetă gaze arse / pompă condens Lipsă răspuns clapeta pentru gazele de ardere sau pompa de condens este defectă
F.78 Deconect senz ACM ieşire la regulat. ext UK link box este racordată, dar NTC de apă caldă nu este şuntat
F.80 Eroare senzor admisie actoSTOR Numai în conexiune cu F.91 NTC defect, cablu NTC defect, contact cu fişă la NTC defect, contact cu fişă la sistemul electronic actoSTOR defect Fişa senzorului are legare la masă cu carcasa, scurt-circuit în fasciculul de cabluri, senzorul este defect
F.81 Eroare pompă încăr boiler

Numai în conexiune cu F.91 Boilerul nu este încărcat după o anumită durată.

– Verificarea senzorului de încărcare a boilerului şi a senzorului de boiler

– Aer în pompa actoSTOR

– Verificarea fasciculului de cabluri către pompă

– Verificarea senzorului roţii cu palete şi/sau a limitatorului în produs

– Vana de comutare prioritară este defectă

– Schimbătorul secundar de căldură este înfundat

– Pompă defectă

F.82 Eroare anod de curent vagabond

Alimentare externă pentru anod neracordată:

– Fişa de margine X43 cu puntea lipseşte de la placa electronică Alimentarea externă pentru anod este racordată:

– Alimentarea cu curent la alimentarea externă pentru anod întreruptă

– Cablul dintre placa electronică şi alimentarea externă pentru anod defect

– Alimentare externă pentru anod defectă

F.83 Eroare modificare temperatură NTC

La pornirea arzătorului nu se înregistrează sau se înregistrează o modificare prea mică a temperaturii pe turul sau returul senzorului de temperatură.

– Prea puţină apă în produs

– Senzorul de temperatură pe tur sau retur nu se află pe conductă

F.84 Eroare dif. temp. NTC neplauzibilă

Senzorii de temperatură pe tur şi retur semnalează valori neplauzibile.

– Senzorii de temperatură pe tur şi retur sunt inversaţi

– Senzorii de temperatură pe tur şi retur nu sunt montaţi corect

F.85 Eroare NTC-uri montate greşit Senzorii de temperatură pe tur şi / sau retur sunt montaţi pe aceeaşi conductă / conducta greşită
F.90 Eroare comunicare Verificaţi fasciculul de cabluri de la produs la modulul actoSTOR (PEBus). Dacă produsul trebuie utilizat fără modulul actoSTOR, setaţi D.092 = 0
LED modul actoSTOR Stare sistem electronic actoSTOR LED pornit: comunicare OK LED intermitent: comunicarea nu este OK LED oprit: lipsă alimentare cu tensiune
Eroare de comunicare Eroare comunicare Eroare de comunicare între display şi placa electronică din cutia electronică