Categorii de produse
Categorii de produse

Punerea în funcțiune

Punerea în funcțiune (P.I.F.) este intervenția de service în cadrul căreia se verifică dacă cazanul, centrala termică sau alte dispozitive de încălzire, răcire și dispozitive pentru tratarea apei au fost racordate corect la sistemul de încălzire, apa rece/caldă, gaz, energie electrică și la tubulatura de evacuare gaze arse.  

 

P.I.F. trebuie să fie executată în mod obligatoriu, de persoane autorizate I.S.C.I.R. care după ce au asigurat că elementele de siguranță al dispozitivului respectiv sunt in stare bună, au efectuat probele și reglajele necesare, la final vor elibera o serie de documente conform legislației în vigoare. 

 

P.I.F. se efectuează pentru produsele la care este prevăzută aceasta condiție în certificatul de garanție. Cu ocazia punerii în funcțiune se verifică respectarea prevederilor specifice obligatorii prevăzute în cartea tehnică a produsului, de care este condiționată garanția. Costurile cu punerea în funcțiune de obicei sunt incluse în prețul produsului, se mai percep eventual cheltuielile de deplasare în funcție de distantă. 

 

A.F. (autorizarea funcționării) se efectuează cu ocazia punerii în funcțiune pentru produsele care se încadrează în prevederile din prescripția tehnica I.S.C.I.R. nr. PT-A1-2010 (aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos). Cu aceasta ocazie se verifica respectarea prevederilor generale obligatorii prevăzute in PT-A1-2010, întocmindu-se autorizația de funcționare a aparatului de încălzire de către o persoana care deține autorizația R.V.T. eliberată de I.S.C.I.R. Pentru eliberarea autorizației de funcționare se percepe un tarif, care poate diferi în funcție de firma care efectuează lucrarea. Toți partenerii service ai Dolinex sunt autorizate de I.S.C.I.R. pentru aceasta activitate, deci autorizarea funcționării se efectuează cu ocazia punerii in funcțiune a produsului, astfel nu se mai percep separat cheltuielile de deplasare. 

 

V.T.P. (verificare tehnică periodică) se efectuează periodic la 2 ani conform prevederilor din PT-A1-2010 de către personal autorizat I.S.C.I.R. Cu această ocazie se verifică respectarea prevederilor generale și se prelungește autorizarea funcționării aparatului de încălzire cu 2 ani. Pentru verificarea tehnică periodică se percepe un tarif care poate diferi în funcție de firma care efectuează lucrarea. Se mai percep eventual cheltuielile de deplasare în funcție de distanță. 

 

P.I.F., A.F. și V.T.P. ale produselor pentru care Dolinex este importator sau reprezentant în România, clientul trebuie sa completeze un formular in sectiunea "Cauta instalator" și va fi programat pentru deplasarea la fața locului. Pentru restul produselor clientul se adresează la service-ul din certificatul de garanție.