Categorii de produse

 tombola Dolinex

 

Regulamentul complet in format pdf poate fi descarcat dand click:  AICI

 

Locatiile unde puteti participa la promotie:

  

OrasInformatiiTip LocatieImagine
Piatra Neamt


Adresa: Strada Baltagului, nr.1 (in Piata Centrala)

Telefon: 0725.516261

Sanitare:  sanitare.piata@dolinex.ro

Instalații termice: instalatii.piata@dolinex.ro

Electrice: electrice.piata@dolinex.ro

L-V: 08.00 - 18.00

S: 08.00 - 14.00

D: inchis

Showroom

Adresa: Strada Fermelor, nr.111

Telefon: 0728 149 525 -Cristian Boros

Departament Tehnic: service@dolinex.ro

Departament Comercial: magazin.ferme@dolinex.ro

L-V: 08.00 - 18.00

S: 08.00 - 13.00

D: inchis

Showroom

Adresa: Strada Dimitrie Leonida, nr.111

Telefon: 0725 211 492 - Rosu Iulian

Departament Tehnic:  0233.229099, service@dolinex.ro

Departament Comercial: mihai.scutaru@dolinex.ro, dorin.capitanu@dolinex.ro, radu.zaharia@dolinex.ro

Departament Contabilitate:  mihaela.popa@dolinex.ro

Secretariat:  office@dolinex.ro

L-V: 08.00 - 18.00

S: 08.00 - 13.00

D: inchis

Sediul Central

Adresa: Strada General Dascalescu nr. 386A

Telefon: 0753 588 877 - George Venenciuc

Departament Comercial: magazin.dascalescu@dolinex.ro , dorin.capitanu@dolinex.ro

L-V: 08.00 - 18.00

S: 08.00 - 13.00

D: inchis

Showroom- Dascalescu
Roman

Adresa: Strada Stefan cel Mare, nr.309

Telefon: 0727.821276, 0727 821 276 - Rotaru Daniel

Departament Comercial: magazin.roman@dolinex.ro , dorin.capitanu@dolinex.ro

L-V: 08.00 - 18.00

S: 08.00 - 13.00

D: inchis

Showroom
Tg. Neamt

Adresa: Strada Radu Teoharie nr.18

Telefon: 0752 703 538 - Anisia Vasile

Departament Comercial: anisia@dolinex.ro , dorin.capitanu@dolinex.ro

L-V: 07.00 - 18.00

S: 07.00 - 16.00

D: inchis

Showroom
Iasi

Adresa: Calea Chisinaului, nr.132

Telefon: 0726 727 070 - Catalin Nedelcu

Departament Comercial: office.iasi@dolinex.ro, magazin.iasi@dolinex.ro

L-V: 08.00 - 18.00

S: 08.00 - 13.00

D: inchis

Showroom
Zanesti

Adresa: Str. Naţională, nr. 484, Zanesti

Telefon: 0 752 358 333

L-V: 08.00 - 18.00

S: 08.00 - 13.00

D: inchis

Showroom  

 

 


REGULAMENTUL LOTERIEI PUBLICITARE
“Tombola de final de an Dolinex”

Articolul 1. Organizatorul campaniei
Art. 1.1. Campania “Tombola de final de an Dolinex” (numită în cele ce urmează şi " Campania") este organizată de S.C. DOLINEX S.R.L. , cu sediul în Piatra Neamț, str. Dimitrie Leonida, nr. 35, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J27/1547/1991, CUI RO 2045823. În continuare, S.C. DOLINEX S.R.L. va fi denumită “Organizator”.
Prezenta Campanie este organizata si se desfasoara in conformitate cu prevederile legale referitoare la desfasurarea loteriilor publicitare, asa cum sunt acestea reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata (republicata) si are ca scop promovarea produselor comercializate de S.C. DOLINEX S.R.L.
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.
Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfăşurării Campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfășurării
Art. 2.1. Campania promoţională poartă denumirea “Tombola de final de an Dolinex” .
Art. 2.2. Campania promoţională se desfăşoară pe teritoriul României, în magazinele Organizatorului și pe https://dolinex.ro/, în perioada 15 septembrie - 25 decembrie 2020, ultima zi de desfășurare fiind 25 decembrie, inclusiv, pentru anumite produse, marcate special, menționate în anexele prezentului document și care vor fi denumite în continuare „Produsele”.

Articolul 3. Produse participante la campanie
Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl reprezintă produse specifice, vândute în cadrul magazinelor Dolinex și pe site-ul https://dolinex.ro/, semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul și condițiile de participare
Art. 4.1. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea expresă și neechivoca a termenilor și condițiilor CAMPANIEI.
Art. 4.2. De această campanie beneficiază persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei şi persoanele juridice, clienți finali ai S.C. DOLINEX S.R.L., potrivit Art. 2.2 de mai sus, care achiziţionează produsele menţionate la Articolul 3.1., din acestea fiind excluse societățile cu care Dolinex S.R.L. are semnate contracte de colaborare.
Art. 4.3. Nu au voie sa participe la campanie angajații organizatorului și ai sponsorilor campaniei sau membri ai familiilor acestora (respectiv copii/parinți, frați/surori, soț/soție).

Articolul 5. Modul de desfășurare a campaniei promoționale
Art. 5.1. Pentru a intra în campanie, un participant trebuie să achiziționeze de la S.C. DOLINEX S.R.L. orice centrala murala (care se montează pe perete) de 24-28-30 kW, de la furnizorii Vaillant, Fondital, Ariston, Saunier Duval, Protherm, Motan și centralele cu peleti de 15-25-30-35 kw marca Termax și Koph, existente în stoc, în perioada 15 septembrie 2020 -25 decembrie 2020.
Art. 5.2. Toate facturile aferente centralelor achiziționate de clienți intră automat în tombolă. Nu există o limitare pentru numarul minim sau maxim de achiziții pentru fiecare participant la tombolă.
Câștigătorii premiilor vor fi desemnați prin tragere la sorți, conform art. 7 din prezentul Regulament.
Art. 5.3. Mecanismul campaniei: produsele achiziţionate în perioada Campaniei vor fi semnalizate pe https://dolinex.ro/ și prin etichete pe produse în magazine. Acest preţ va fi valabil doar în zilele Campaniei.
Organizatorul campaniei nu va accepta ca formă de achitare a contravalorii produselor plata prin tichete cadou, plata prin vouchere cu valoare sau orice altă formă de plată cu excepţia celei agreate în ziua respectivă.
Produsele din Campanie vor fi disponibile în limita stocului existent în aceeaşi zi, fără a fi posibilă plasarea altor comenzi în afara stocului alocat Campaniei. Se consideră comandă fermă după achitarea unui avans de minim 10% din valoarea comenzii.
Campania nu se cumulează cu alte promoţii.
Campania este adresată numai cliențiolor din magazinele Dolinex. Campania nu este adresată clienților online. Comenzile achitate online garantează existenţa produsului în stoc şi livrarea lui în cel mai scurt timp posibil. Procesarea comenzilor se va face în ordinea plasării comenzii.

Articolul 6. Premiile campaniei
Art. 6.1. Premiile campaniei sunt:
• 5 centrale de același model cu cea achiziționată de participant sau achiziționată cu Pachetul Totul Inclus în perioada promoției sau vouchere Dolinex de cumpărături cu aceeași valoare ca a centralei achiziționate, valabil pe perioadă de 1 an din momentul emiterii, cu care câștigătorul poate achiziționa integral sau parțial produse din magazinele Dolinex sau de pe https://dolinex.ro/
Art. 6.2. Nu este posibila înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora in bani si nici modificarea parametrilor premiilor. Premiul revine numai Participantului desemnat castigator si nu poate fi transmis unor terte persoane decat in conditiile prevazute de lege.
Art. 6.3. Organizatorul va suporta impozitul pe premiidatorat la primirea premiului și pentru care exista obligativitatea de reținere, în conformitate cu prevederile din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice alta natură în legătură cu premiile revin în exclusivitate castigatorului.
In conformitate cu legislatia financiar-fiscala, fiecarui castigator al unui premiu cu o valoare mai mare de 600 lei care acceptă premiul și căruia i se înmânează acest premiu i se va solicita în mod obligatoriu si cod numeric personal, aceste date fiind necesare Organizatorului, ca date obligatorii sub aspectul legislatiei financiar-fiscale.


Articolul 7. Desemnarea câștigătorilor
Art. 7.1. Câștigătorii vor fi desemnați prin tragere la sorți folosind portalul https://www.randomresult.com/.
Art. 7.2. Tragerea la sorti va fi efectuata de o comisie formata din 3 reprezentanti ai S.C. DOLINEX S.R.L.
Un Participant poate fi desemnat castigator doar al unui singur premiu. Extragerea se face dupa urmatorul principiu:
• Se extrag prin randomresult.com un numar de inregistrari (DIFERITE) - clienti unici (verificati dupa nume, prenume/denumire si domiciliu/sediu), egal cu numarul premiilor
• Pentru a fi validat, castigatorul va trebui sa semneze un proces verbal de predare- primire.
Art. 7.2. În situația în care clientul achizitioneaza un pachet Centrala+ Accesorii şi/sau radiatoare, în cazul în care este desemnat câștigător, va primi ca premiu doar centrala sau contravaloarea centralei, fără accesorii sau calorifere. Daca pe o factură se regasesc mai multe centrale, clientul va primi contravaloarea unei singure centrale, cea cu valoarea mai mare.
Art. 7.3. Participantii câștigători consimt ca numele și premiul acordat să fie făcute publice, în conformitate cu prevederile art. 421 alin. 2) din O.G. nr. 99/2000, pe site-ul https://dolinex.ro/ pentru maxim 4 saptamani de la extragere.
Art. 7.4. ln cazul in care Participantii castigator întrunesc toate conditiile de acordare a Premiului, conform celor descrise in prezentul Regulament, li se vor comunica detaliile referitoare la intrarea in posesia Premiului.

Articolul 8. Forță majoră. Caz fortuit
Art. 8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.
Art. 8.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1351 C.civ. Organizatorul, dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 9. Litigii
Art. 9.1. Orice reclamaţie având ca obiect Campania poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă pe e-mail la office@dolinex.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.
Art. 9.2. Eventualele neînţelegeri apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Articolul 10. Întreruperea campaniei promoționale
Art. 10.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe campania promoţională oricând pe parcursul desfăşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzătoare (afişare pe site, etc.).
Art. 10.2. În situaţia în care Campania este întreruptă/suspendată, Organizatorul va acorda beneficiile campaniei Participanţilor care au îndeplinit condiţiile Campaniei până la data suspendării sau întreruperii, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Articolul 11. Regulamentul campaniei promoționale
Art. 11.1. Regulamentul campaniei promoţionale este afişat şi disponibil gratuit pe site-ul https://dolinex.ro/regulament-tombola-2020 pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei.
Art. 11.2. Simpla participare la această Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania.